Mantena Sverige - Startsida
Vunna affärer - SJ

Vunna affärer - SJ

Från den 1 mars 2016 kommer Mantena ansvara för det trafiknära underhållet av SJs fordon X40 och X55, två uppdrag som vunnits i hård konkurrens.

Vi är mycket stolta över att få förtroendet av SJ att ta hand om underhållet för deras nyaste fordon. Uppdragen liknar i stort den verksamhet som Mantena har i dag i Helsingborg och Umeå med tydliga och utmanande krav gällande tillgänglighet av fordon, åtgärdande av skador och att förebyggande underhåll planeras och genomförs i tid.

Fordon X40 är en dubbeldäckare som SJ främst använder för trafikuppdrag i Mälardalen med omnejd. Totalt består uppdraget av 42 motorvagnar, 27 trevagnarstågsätt och 15 tvåvagnarstågsätt, som tillverkats av Alstom. Underhållet av fordonen kommer att utföras i två verkstäder geografiskt placerade i Västerås respektive Stockholm, Hagalund.

Fordon X55 använder SJ i fjärrtrafik där fordonen bland annat trafikerar Umeå - Stockholm samt Göteborg – Malmö, passerade Helsingborg och Raus. Totalt består fordonsflottan av 20 Motorvagnar där vart tågsätt består av 4 enheter. Tågen är tillverkade av Bombardier och är senast tillkomna i SJs fordonsflotta. Underhållet kommer att utföras i Stockholm, Hagalund.[ Tillbaka ]

Mantena Sverige AB | Lokmansgatan 10 | 253 62 Helsingborg | Sverige | Tel: +46 42 44 22 120 | www.mantena.se