Mantena

Helsingborg

Mantena

Helsingborg

Mantena Helsingborg

I Skåne ansvarar Mantena Sverige AB för underhållet av Skånetrafikens Pågatåg av typen X61.
Underhållet utförs i en underhållsdepå på Raus i Helsingborg.

Avtalspartner är Skånetrafiken som har ansvaret för kollektivtrafiken i region Skåne.

För mer information se: http://www.skanetrafiken.se/

 

Foto från depån