Mantena

Helsingborg

Mantena

Helsingborg

Mantena

Hagalund

Mantena

Hagalund

Mantena

Västerås

Mantena

Västerås

Mantena Sverige

Mantena Sverige AB tillhandahåller underhållstjänster för järnvägsfordon i Sverige. Företaget är ett dotterbolag till Mantena AS som ägs av norska staten.

Mantena Sverige AB ansvarar idag för underhållet av Skånetrafikens Pågatåg och SJ:s fordon av typen X55 och X40. Från våren 2019 kommer företaget även underhålla fordon ingående i Mälartåg med underhållsdepå i Eskilstuna.

Huvudkontoret ligger på Råå söder om Helsingborg.

Vår vision är att Mantena skall vara den föredragna leverantören av underhållstjänster för järnvägsfordon i Norden.

Vi är medvetna om att vi har ett socialt ansvar och strävar alltid efter att göra rätt saker på rätt sätt. Vi agerar och lever efter våra värderingar. Förtroende utgör grunden för våra relationer till omvärlden, våra kunder och våra medarbetare.

 

Mantena Sverige Depåer

Helsingborg

Mantena Helsingborg

I Skåne ansvarar Mantena Sverige AB för underhållet av Skånetrafikens Pågatåg av typen X61 där underhållet utförs vid underhållsdepån på Raus i Helsingborg.

Hagalund

Mantena Hagalund

I Hagalund (Solna) underhåller Mantena Sverige SJ:s fordon av typen X40 och X55. Depån är norra Europas största underhållsdepå..

Västerås

Mantena Västerås

I Västerås Västra depå underhåller Mantena Sverige AB SJ:s dubbeldäckare av typen X40.